Image default
Posel

E-izvršba: Korak naprej v digitalizaciji sodnih postopkov

V dobi digitalizacije se številni procesi selijo na splet, saj to prinaša večjo učinkovitost, dostopnost in preglednost. Ta trend se vse bolj uveljavlja tudi na pravnem področju, kjer se tradicionalni papirnati postopki počasi, a vztrajno umikajo sodobnim elektronskim rešitvam. Ena od teh rešitev je e-izvršba, ki predstavlja pomemben korak naprej v posodabljanju izvršilnih postopkov v Sloveniji.

Kaj je e-izvršba?

E-izvršba je informacijski sistem, ki omogoča elektronsko poslovanje v izvršilnih zadevah. Gre za projekt, ki ga izvaja Vrhovno sodišče RS v sodelovanju z Ministrstvom za pravosodje, z namenom poenostavitve in pospešitve izvršilnih postopkov ter znižanja stroškov za udeležence.

Sistem e-izvršbe omogoča, da upniki vlagajo predloge za izvršbo elektronsko, preko spletnega portala. Prav tako lahko dolžniki in drugi udeleženci postopka dostopajo do relevantnih dokumentov in informacij o poteku postopka preko spleta.

S tem se bistveno zmanjša potreba po fizičnem obisku sodišča, pošiljanju dokumentov po pošti in ročnem vnosu podatkov, kar prihrani čas in denar vsem vpletenim.

Prednosti e-izvršbe

Uvedba e-izvršbe prinaša številne prednosti za uporabnike in pravosodje kot celoto:

 • Poenostavitev postopka: Upniki lahko vložijo predlog za izvršbo od koderkoli in kadarkoli, brez potrebe po tiskanju in pošiljanju dokumentov.
 • Hitrejše procesiranje: Elektronska obdelava podatkov omogoča hitrejše izdajanje sklepov o izvršbi in drugih dokumentov.
 • Večja transparentnost: Udeleženci postopka lahko ves čas spremljajo potek izvršbe preko spletnega portala.
 • Nižji stroški: Zmanjšanje porabe papirja, poštnih storitev in fizičnega dela znižuje stroške za vse vpletene.
 • Manj napak: Avtomatizacija procesov zmanjšuje možnost človeških napak pri vnosu in obdelavi podatkov.
 • Boljša statistika: Elektronski sistem omogoča lažje zbiranje in analizo statističnih podatkov o izvršilnih postopkih.

Te prednosti se odražajo v bolj učinkovitem in uporabniku prijaznem izvršilnem sistemu, ki je bolje prilagojen potrebam sodobne družbe.

E-izvršba

Izzivi pri uvedbi e-izvršbe

Seveda pa prehod na e-izvršbo ni brez izzivov. Med glavnimi ovirami so:

 • Potreba po tehnološki infrastrukturi in znanju uporabnikov
 • Zagotavljanje varnosti in zaupnosti podatkov v elektronski obliki
 • Integracija z obstoječimi sistemi in bazami podatkov
 • Prilagoditev zakonodaje in pravnih postopkov novim tehnologijam
 • Odpor nekaterih uporabnikov do sprememb in digitalizacije

Te izzive je treba nasloviti s premišljenim načrtovanjem, postopnim uvajanjem, izobraževanjem uporabnikov in stalnim izboljševanjem sistema na podlagi povratnih informacij.

E-izvršba v praksi

Projekt e-izvršbe se v Sloveniji postopoma uvaja od leta 2022. Sprva je bil na voljo le za izbrane vrste izvršilnih postopkov, kot so izvršbe na podlagi verodostojne listine, postopoma pa se bo razširil na vse vrste izvršb.

Uporabniki lahko dostopajo do sistema e-izvršbe preko portala eIzvršba, ki je dosegljiv na spletni strani Vrhovnega sodišča RS. Za uporabo potrebujejo digitalno potrdilo in varen elektronski predal, kamor prejemajo dokumente v zvezi s postopkom.

Čeprav je projekt še v začetni fazi, pa prve izkušnje uporabnikov kažejo na pozitiven sprejem in obetavne rezultate v smislu pospešitve in poenostavitve postopkov.

E-izvršba kot del širše digitalizacije pravosodja

E-izvršba seveda ni osamljen projekt, temveč del širših prizadevanj za digitalizacijo slovenskega pravosodja. Podobne iniciative potekajo tudi na drugih področjih, kot so e-vlaganje zemljiškoknjižnih predlogov, e-vročanje sodnih pisanj, videokonference v sodnih postopkih, itd.

Cilj teh projektov je modernizacija in optimizacija delovanja pravosodnega sistema, ki bo pripomogla k hitrejšemu, cenejšemu in bolj transparentnemu reševanju sodnih zadev. S tem se bo povečalo zaupanje javnosti v pravno državo in olajšal dostop do pravnega varstva za vse državljane.

Prihodnost je digitalna

E-izvršba je jasen znak, da se tudi na tradicionalno konservativnem področju, kot je pravosodje, stvari premikajo v smeri digitalizacije. To je neizogiben proces, ki ga narekujeta tehnološki napredek in spreminjajoče se potrebe družbe.

Seveda pa pri tem ne smemo pozabiti, da je tehnologija le orodje, ki mora služiti človeku in ne obratno. Digitalizacija pravosodja mora potekati premišljeno, postopno in ob upoštevanju načel pravne varnosti, enakosti pred zakonom in varstva človekovih pravic.

A če bo ta proces uspešen, lahko pričakujemo, da bo e-izvršba le ena od mnogih digitalnih rešitev, ki bodo v prihodnosti bistveno spremenile način delovanja našega pravosodnega sistema – na bolje. In to je vsekakor cilj, vreden naših skupnih prizadevanj.

Ključne točke o e-izvršbi

 • E-izvršba je informacijski sistem za elektronsko poslovanje v izvršilnih zadevah.
 • Omogoča elektronsko vlaganje predlogov za izvršbo in spremljanje postopka preko spleta.
 • Prednosti e-izvršbe so poenostavitev postopka, hitrejše procesiranje, večja transparentnost in nižji stroški.
 • Pri uvedbi e-izvršbe se pojavljajo tudi izzivi, kot so potreba po tehnologiji, varnost podatkov in prilagoditev zakonodaje.
 • E-izvršba se postopoma uvaja v slovensko pravosodje od leta 2022.
 • Je del širših prizadevanj za digitalizacijo pravosodja, s ciljem hitrejšega, cenejšega in bolj transparentnega delovanja.

Digitalizacija pravosodja je neizogiben proces, ki ga narekujeta tehnološki napredek in potrebe sodobne družbe. E-izvršba je pomemben korak na tej poti, ki obeta številne koristi za uporabnike in pravni sistem kot celoto. S premišljenim in postopnim uvajanjem digitalnih rešitev bomo lahko ustvarili bolj učinkovito, dostopno in zaupanja vredno pravosodje, ki bo kos izzivom 21. stoletja.